Előző honlapunk

Adó 1%-a

Ezévben is tisztelettel várjuk az
SZJA 1 % ának a felajánlását.
Adószámunk: 18564819-1-09
Köszönettel FöGE vezetősége
Bemutatkozás - Oldal 2
Tartalomjegyzék
Bemutatkozás
2. oldal
Minden oldal

 

Egyesületünk 2010. januárjában csatlakozott a „Résnyire” szervezetfejlesztési programhoz. Örültünk ennek a lehetőségnek, hisz kedvező időpontban érkezett hozzánk a pályázati felhívás. 2009. novemberében tisztújítás történt, ezzel együtt megfogalmazódott közgyűlésünkön a változtatás igénye szervezeti megújulásra. Indokolttá vált tevékenységi köreinket bővíteni, aktualizálni, illetve célszerűnek láttuk a névváltoztatást (korábban Földtulajdonosok és Gazdálkodók Egyesülete).

 

A téli hónapokban zajlott diagnózisokat követően április közepén a Vekeri – tó mellett kétnapos fejlesztői tréningen vettünk részt 8 fővel. Ez a két nap alkalmat adott a visszatekintésre, a hosszú távú célok megfogalmazására. Két napig csak az egyesület mindennapjaira koncentráltunk, rendeztük gondolatainkat, megismertük egymás nyíltan kimondott véleményét, igényeit és elvárásait. A második nap végére megfogalmaztuk szervezetünk jövőképét is. Nem beszélve arról, hogy nagyon jó hangulatban teltek a napok, ami a közösségre jó hatással volt.

A FöGE Sárréti Közhasznú Egyesület olyan társadalmi környezet kialakítása érdekében végzi munkáját, amely élhető vidéket teremt a sárréti emberek számára, amely biztosítja az emberek helyben maradását és a fiatalok számára reális perspektívát nyújt.
Ennek érdekében célként fogalmazza meg:
-    segíti a helyi közösségek létrejöttét és kiteljesítését,  fejleszti (felkészíti) a meglévő közösségeket  az erőforrások minél hatékonyabb kihasználására
-    támogatja a civil szektor erősítését  a minél szélesebb körű feladatvállalás érdekében
-    hozzájárul az egyének és a közösségek által megfogalmazott térségi és vidékfejlesztési célok megvalósításához.

Júniusban egy kissé kibővített körben folytattuk a fejlesztői napot, aminek fontos eleme volt a személyre szabott konkrét feladatleosztás, kiscsoportok létrehozása a feladatok, fejlesztendő területek kidolgozására.

Az elmúlt hónapokban a fejlesztési folyamat alatt egyesületünk megváltoztatta a nevét és módosította alapszabályát. Számos új taggal bővültünk, főként fiatalokkal, akik új típusú tevékenységeket és feladatokat hoztak be a szervezetbe. Ezzel együtt ők maguk is aktívan részt vesznek a „civilség” tanulási folyamatában, a civillé válásban, illetve számos konkrét feladatot vállaltak magukra, mind csoportosan, mind egyénileg a jövőre nézve.

Megfogalmazódtak a vezetőség felé olyan konkrét felvetések, melyeken javítani szükséges (külső - belső kommunikáció, több találkozási alkalom, megbeszélés szervezése, stb.). Az eddig kevésbe preferált, vagy problémásabb területek erősítésére, hatékonyabbá tételére kiscsoportokat hoztunk létre (Pl. pályázatíró team, marketing csoport, rendezvényszervező csoport, stb.).

Tanácsadóink (Hajdú - Kis Diána és Rénes László) felkészült, jó szakemberek. Közvetlenek a fejlesztői csoport tagjaival, sokrétű módszereikkel mindig célirányosan, a megfelelő mederbe terelik a válaszadás lehetőségeit, a megfelelő problémákra világítanak rá.

 

Egy fő részt vett a 60 órás projekttervezés – projektmegvalósítás képzésen, ami azon túl, hogy új, hasznos és gyakorlatias ismereteket nyújtott más szervezetekkel való kapcsolatépítésre, ismerkedésre is lehetőséget biztosított.

A folyamat megvalósulása során igen pozitív tapasztalatokat szereztünk, mivel a szervezetfejlesztési program jól felépített, célravezető, az egyes szervezet szükségleteire alapozza a módszereket, nem sablonos. A tanácsadók jól felkészült szakemberek, a szervezés kiváló.

A 2010. januárjától – szeptemberig tartó szervezetfejlesztői munka sok alapproblémánkra megoldást nyújtott.

Lényegesnek tartjuk, hogy minden tagunk magáénak érezze szervezetünk céljait és a célok eléréséhez vezető úton a feladatokat lelkesen, kreatívan,  és önállóan végezze el.